Regulamin

Regulamin seegest.com

 

Portal społecznościowy seegest.com przedstawia postanowienia.

1. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu, założeniem konta i korzystania z wszystkich dostępnych opcji należy uważnie przeczytać regulamin zamieszczony poniżej.

2. Podczas korzystania z dostępnych możliwości portalu, tj. zakładając konto oficjalne (za pomocą facebooka lub mailowo) jak również anonimowo (recaptcha), użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim ustalenia.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta zgodnie z etyką, prawem polskim, normami moralnymi, społecznymi oraz obyczajowymi, jak również z zasadami tzw. „netykiety” .

4. Postanowieniami niniejszego regulaminu jest obecnie (mogą w nim następować zmiany i uzupełnienia) :

- nie naruszanie praw innych użytkowników;
- nie zamieszczanie fałszywych informacji;
- nie podejmowanie działań zmierzających do zweryfikowania oraz próby rozszyfrowania lub odczytania loginów i haseł;
- nie przetwarzanie danych osobowych innych użytkowników oraz osób nie będących użytkownikami portalu;
- nie przeszkadzanie użytkownikom w uzyskiwaniu celów wynikających z przeznaczenia portalu;
- nie stosowanie wulgaryzmów, ani jakichkolwiek informacji mogących urazić innych użytkowników, jak również osoby postronne, nie będące użytkownikami portalu;
- nie nawoływanie do nienawiści rasowej, religijnej, ksenofobicznej, homofonicznej;
- nie podejmowanie żadnych tematów politycznych, religijnych, medycznych;
- nie wpisywanie reklam i innych informacji handlowych na istniejących już wpisach użytkowników, jak również na nowych wpisach;
- nie podawanie cudzych numerów telefonów w celu identyfikacji poszukiwanej osoby;
- nie podawanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów w celu identyfikacji poszukiwanej osoby;
- nie podawanie danych osobowych w przypadku rozpoznania poszukiwanej osoby na podstawie jej opisu;

5. W przypadku stwierdzenia, fałszywych danych podanych w formularzu rejestracyjnym administrator portalu zastrzega sobie prawo do blokowania takich kont.

6. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby, jak również używanie nazwy loginu oraz pseudonimu, sugerujące innego użytkownika.

7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w dowolnym momencie, między innymi w przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie.

8. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z:

- treści zgodnych lub niezgodnych z prawdą, zamieszczanych na portalu we wpisach i komentarzach;
- informacji zamieszczanych w linkach przekierowujących do innych stron internetowych;
- sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z kont na portalu.

Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego regulaminu przez użytkowników portalu Seegest.com należy kierować pod adresem mailowym kontakt@seegest.com